Klubmedlem

Vi har valgt at indmeldelse og opkrævning af  kontingent går gennem sporti.
www.sporti.dk 

Derefter kommer der forskellige kontingenter du kan vælge, alt efter om det er enkelt medlemskab eller familie medlemskab.

Kontingent for skal betales senest den 30. april hvert år.

Har du problemer med tilmeldingen eller ønsker du en medlemsliste:
Kontakt Berit Keibel på mobil 21924044 eller mail keibelberit44@gmail.com