Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling den 4.6.2021 hos Debelmose Isheste

 Før generalforsamlingen viste Søren Madsen de ca. 30 deltagere rundt på Debelmose Isheste og fortalte bl.a. om avlsarbejdet og om den omfattende ombygning af gården.

Herefter var der fællesspisning og mulighed for at shoppe heste- og rideudstyr, før selve generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent

Kim Clausen

 1. Valg af protokolfører

Merete Jensen

 1. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling
 2. februar 2022

 Formandens beretning

Helga aflagde beretning for 2020:

”Medlemstallet i år er 87; 66 kvinder og 21 mænd (heraf er ca. 16 under 40 år)
Sidste år ønskede jeg mig, at vi skulle mødes oftere og flere sammen. Min store drøm er en dag at se en kæmpe flok af vores alsidige heste med mange farver, størrelser og evner samlet.
Sådan skulle det ikke blive i år 2020. Men nogle arrangementer er det dog lykkedes os at få fuldført:
I marts sidste år havde vi en hyggelig nørkleaften hos Merete Jensen, lige inden verden forandrede sig for os alle for alvor.
Af fællesture kan jeg nævne:
 • Houstrup Strand i marts med 2 deltagere
 • Skjern enge tur med ca. 4-6 deltagere
 • Høvejsturen med 8-10 deltagere
 • Husby Klitplantage-turen med 8 deltagere
 • Juletur i Hoverdal med 6 deltagere
Derudover arrangerede vi kursus i bidløs ridning og har været med til at sikre, at TREC banen i Sandbæk Plantage er blevet en realitet.
Ellers har vi som så mange andre foreninger kæmpet med corona-restriktionerne, så mange af vores planer og visioner ikke blev ført ud i livet. Til gengæld er der andre fællesskaber og ideer, der er groet, sådan mere lokalt.
Jeg nærer et håb om, at nogle af de ideer og planer kan føres ind i klubben, så vi sammen kan udvide og styrke vores fællesskab og sammenhold i en bred og alsidig klub, hvor vi samles omkring vores fælles interesse. Vi har nu ca. et halvt år til at arbejde videre på dette.
Lidt nye tiltag er der allerede kommet, som forhåbentlig kunne gøre lidt ved vores skæve alders fordeling. Jeg vil gerne reklamere lidt for ridelejren for børn på Rødstenskær til sommer.
Tak til Inger Lise Kampp for hendes engagement i klubben. Hun udtrådte af foreningen, da hun mistede sin brogede hest. Tak til Karina Spangsberg for hendes indsats i bestyrelsen i år. Velkommen til Dorrit Tøstesen, der er trådt ind som suppleant for Inger Lise.
Og sidst, men ikke mindst: Tak til vores revisor gennem ca. 40 år. Lars Thorsen har lagt et stort arbejde i klubben, siden den blev grundlagt.”
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab

Tinna gennemgik regnskabet for 2020, som herefter blev godkendt

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er
  Peter Barner-Rasmussen, modtager genvalg
  Tinna Bronton Slebsager, modtager genvalg

Zenia Kirsten Mumm Nielsen, modtager ikke genvalg

Inger Lise Kampp er udtrådt; suppleant Dorrit Thøstesen er indtrådt og er ikke på valg.
Karina Spandet Spangsberg udtræder af bestyrelsen.

Peter Barner-Rasmussen, Tinna Bronton Slebsager, Nikoline Schack Nielsen og Laura Midtgaard blev valgt til bestyrelsen.

 1. Valg af to suppleanter

Førstesuppleant: Bente Winther

Andensuppleant: Kirsten Mathiasen

 1. Valg af to revisorer

Jeanette Birkkær er genvalgt som revisor og Eva Krogh Sørensen som revisorsuppleant.

10.Næste års program

Følgende ideer kom på bordet:

 • Laura Midtgård tilbyder ridelejr for børn på Rødstenskær i uge 28 og 29.
 • Stævne på Debelmose Isheste den 20-22. august
 • Fremstilling af kåringsheste v/ Søren Madsen
 • Skári klubstævne?
 • Weekendkursus med ridning, undervisning og yoga
 • Nørkleaftener evt. incl. loppemarked
 • Kursus med Maj-Britt Rønnow (trailer-træning)
 • De ’sædvanlige’ Skári-ture: Høvejsturen den 1. august, Harrild Hede den 5. september, Husby Klit den 16. oktober, Hubertusjagten og Juleturen i Klosterheden eller Hoverdal.

11.Fastsættelse af kontingent

Kontingentet forbliver uændret på 75 kr.

12.Eventuelt

Søren Madsen/Debelmose Isheste tilbød, at Skári i det omfang det giver mening kan afholde arrangementer og møder hos Debelmose Isheste, herunder også et stævne med dommere.

Efterfølgende konstituerede den nye bestyrelse sig og valgte Helga Rude Nielsen som formand og Tinna Bronton Slebsager som kasserer og Merete Jensen som sekretær. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Peter Barner-Rasmussen, Dorrit Thøstesen, Nikoline Schack Nielsen og Laura Midtgaard.