Sæt kryds i kalenderen

Fredag den 7.2.2020: Generalforsamling på Smedegården i Lem

Program:

17.30 Velkomst og foredrag ved Maj-Brit Rønnov. Om træning af heste med omtanke.
For Maj-Brit Rønnov er træning af heste og undervisning en stor passion. Bag dette ligger en stor viden om hestens psykologi.

19.00 Spisning af Smedegårdens lækre menu.
19.30 Generalforsamling og kaffe

Generalforsamling dagsorden:

1..Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6.Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer.
1. Der kan kun vælges ét medlem til bestyrelsen, fra en husstand. Ved Lars Thorsen
2. Lars har foreslået, at der kun kan vælges ét bestyrelsesmedlem fra hver husstand.
Det kan i så fald blive en udfordring at skaffe bestyrelsesmedlemmer nok.
Hvis Lars’ forslag vedtages, foreslår jeg at ændre bestyrelsens sammensætning fra de nuværende 7 medlemmer til ”mindst 5 og højst 7”. Ved Peter Barner Rasmussen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er
Niels Jakobsen, modtager ikke genvalg
Berit Keibel, modtager ikke genvalg
Inger Lise Kampp modtager genvalg
Helga Rude Nielsen modtager genvalg
8. Valg af to suppleanter
9. Valg af to revisorer
10.Næste års program
11,Fastsættelse af kontingent
12.Eventuelt

Indkaldelse og tilmelding via Sporti

Alle medlemmer af Skari kan nu få hele 20% på alt udstyr til hest og rytter i Land og fritid Skjern afdelingen. 

I skal blot medbringe jeres kvittering fra Sporti, som bevis på, at I har betalt for medlemskabet.
Tilbuddet gælder ikke i forvejen nedsatte varer og foder.
_____________________________________________________________

Følg Skári på Facebook: