Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling i Islandshesteklubben Skári, fredag den 10. februar 2023 hos Debelmose Isheste.

 

Der var 31 tilmeldte til generalforsamlingen.

 

Formand Helga Rude Nielsen bød velkommen og introducerede dagens foredragsholder, Sus Ulbæk, fmd. for Dansk Islandshesteforening (DI)

Sus fortalte om DI’s arbejde, bl.a. i forhold til lobbyisme og politisk indflydelse.

DI vil gerne have mange flere medlemmer – også blandt skovtursrytterne. Derfor er DI særligt interesseret i dialog med lokalklubberne, bl.a. for at se, hvad der efterspørges ude i klubberne.

DI er på både Facebook og på Instagram

DI udgiver ikke længere Tölt på tryk, men bladet er frit tilgængeligt på hjemmesiden (www.magasinettolt.dk )

Sus Ulbæk minder om, at DI tilbyder online kurser for medlemmerne, bl.a. i gangartstræning.

 

Generalforsamlingen

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent. Peter Barner-Rasmussen blev valgt
 2. Valg af protokolfører. Merete Jensen
 3. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

Næste års generalforsamling bliver fredag den 2. februar 2024.

 1. Formandens beretning:

I formandens beretning viste Helga statistik over Skáris medlemmer.

Vi er pt 94 medlemmer, hvoraf 77 er kvinder og 17 mænd. Klubben fik 10 nye medlemmer i hhv. maj og juni 2022, sandsynligvis i forbindelse med tilmelding til Skári-stævnet.

Aldersmæssigt er de fleste medlemmer over 40 år.

Desuden gennemgik formanden årets aktiviteter:

 • Hoverdal-tur i marts
 • Ridelejr på Rødstenskær i marts blev aflyst pga. for få tilmeldte
 • Påsketur på Borris Hede påskesøndag trak 8-10 deltagere
 • Skári Klubstævnet på Debelmose den 25. juni var udsolgt i startnumre, og tiltrak nye, yngre medlemmer til Skári. En del Skárimedlemmer var frivillige på dagen og fællesspisningen/auktionen om aftenen trak ca. 40 deltagere. Skári var medarrangør til Sport- & Gædingakeppni-stævnet på Debelmose den 2. juli og WRL-stævnet på Debelmose i august. Begge stævner trak en masse frivillige medhjælpere og tilskuere blandt Skári-medlemmer.
 • Sprøjtesporstur i Hanning den 18. august trak 6-7 ryttere
 • Skári (dvs. primært Peter Barner-Rasmussen) deltog i Teatret Om’s Coexistence-forestilling i Hoverdal i august.
 • Husby Klit-turen den 18. oktober trak ca. 10 ryttere
 • Nørkleaften på Flodgård har været afholdt to gange i årets løb – første gang med 6-8 deltagere, anden gang med tre deltagere.
 • Hubertusjagten i Hoverdal den 6. november trak ca. 25 deltagere til ’jagt’ og efterfølgende varm suppe.
 • Juleturen fra Rødstenskær den 31. november trak ca. 18 deltagere til ridetur i Stråsø Plantage og efterfølgende hygge med glögg & æbleskiver i jagtstuen.
 • Grusvejstur i No den 4. december trak 8-10 ryttere.

Udover fællesturene har Skári i årets løb været medarrangør af undervisning v. bl.a. Frederikke Stougaard og Cecilie Østergaard.

Formandens beretning blev sluttet af med den lovede fotokonkurrence, og Charlotte Sandstrøm vandt formandens hjemmeflettede kurv af birkebark incl. hjemmebagte islænderkager.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab

Peter Barner-Rasmussen aflagde klubbens regnskab, der bl.a. viste, at Skári-stævnet havde styrket kontoen med godt 20.000 kr. Regnskabet viste i alt en positiv balance på 55.399,62 kr.

Vi har betalt 3.435,93 kr. i 2022 til banken i gebyrer for bl.a. at skifte kasserer. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at undersøge, om vi kan finde en billigere bankforbindelse.

 

 1. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer.

Der var ingen indkomne forslag til vedtægtsændringer.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var:

Nikoline Schack Nielsen

Laura Midtgård Hansen

Peter Barner-Rasmussen

Alle tre modtog genvalg uden modkandidater.

 

 1. Valg af to suppleanter

Bente Winter blev genvalgt som 1. suppleant

Anette Slavensky ønskede ikke at genopstille som suppleant og blev afløst af Line Holm Thomsen.

 

 1. Valg af to revisorer

Eva Krogh Nielsen og Jeanette Lauridsen fortsætter som revisorer.

 

 1. Næste års program

Til næste års program, havde medlemmerne følgende ønsker (udover de faste Skári-ture):

Springkursus (Bente Winter)

Gædingakeppni-kursus (Bente Winter)

Foredrag om match af hopper og hingste/avlsarbejde (Jette Folsach)

Følshow med dommer (Jette Folsach)

DI Teori- og gangartskursus med eller uden hest evt. incl. fællesspisning og loppemarked eller anden fælleshygge

Genoplivning af Skári-stafetten og fællestur (evt. m overnatning) i Stråsø Plantage (Merete)

Stafetture i eget nærområde

Træningsdag som optakt til Skári-stævnet

Rytteryoga (Gitte V. Laursen)

Agility og TREC-bane-træning)

Sommerhygge

 

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet er uændret, dvs. 75 kr. pr. år (med opkrævning til nytår) og 250 kr. for familiemedlemskab.

 

Generalforsamlingen foreslår, at der kan lægges en beskeden egenbetaling på ture til dækning af f.eks. kaffe/te og kage, transport af hegnsmateriale, madpakker mm.

 

 1. Eventuelt

Generalforsamlingen opfordrer til, at bestyrelsen lukker den gamle Skári-gruppe på Facebook ned og kun bruger den nye Facebookside.

 

Færre medlemmer deltog i årets generalforsamling i forhold til i 2022. Forslag om, at invitationen til generalforsamlingen udsendes tidligere, f.eks. sammen med kontingentopkrævningen i slutningen af december.