Generalforsamling 2024

Referat af generalforsamlingen 2024

Vi afholder generalforsamling d. 2. februar 2024 kl. 20.00 (det øvrige program starter kl. 16.30).

På adressen:
Vedersø Vildt
Industriarealet 14
6990 Ulfborg

Sædvanen tro indbyder vi til et fællesarrangement og til at spise sammen forud for generalforsamlingen.

Vi plejer også at holde loppemarked ved generalforsamlingen: Har I ridetøj, -grej eller andet, I vil sælge eller bytte væk ved denne lejlighed, så tag det med og kom i god tid.

Program:
16.30: Vi byder velkommen til et glædeligt gensyn med Maj-Brit Rønnov, som fortæller om hestens adfærd og relationen mellem hest og rytter.

18.30: Fællesspisning. Der er tilmelding via Sporti, med en egenbetaling på kr. 200 kr.  Skari er vært for kaffe og kage

20.00: GENERALFORSAMLING I SKARI

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af protokolfører
  3. Dato for næste års generalforsamling
  4. Formandens beretning
  5. Fremlæggelse af revideret regnskab
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Dette år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Dorrit Thøstesen (modtager ikke genvalg), Merete Jensen, Cecilie Maribo Hansen, Helga Rude Nielsen(modtager ikke genvalg, men takker af og siger tak for mange gode år).

  1. Valg af suppleant
  2. Valg af revisor
  3. Eventuelt.

Vi glæder os til at se jer alle, og sammen få startet godt op på et nyt år med fællesaktiviteter og samvær omkring vores heste.

TILMELDING SENEST 30. JANUAR kl. 22