Om Skári

Skári har til formål at samle brugere, ejere og øvrige interesserede omkring Ringkøbing Fjord i et samarbejde omkring den islandske hest.

Det gør vi f.eks. ved at:

  • Udgive et nyhedsbrev
  • Lave en aktivitetskalender
  • Afholde forskellige foredrag
  • Afholde stævner
  • Arrangere fælles rideture og ridekurser
  • Have socialt samvær

Skári er en lokalklub under Dansk Islandshesteforening.

Vi har valgt at indmeldelse og opkrævning af  kontingent går gennem sporti.
www.sporti.dk 

Kontingent skal betales senest den 30. april hvert år.