Bestyrelsesmøde den 18. februar 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Skari den 18.2.2020 hos Helga i Stauning

Alle var fremmødt og nye og gamle gav derefter en kort præsentation af sig selv.

Orientering til nye (og gamle) medlemmer i bestyrelsen

Vi forsøger primært at lade betaling for deltagelse i arrangementer gå via Sporti. Hvor det ikke kan lade sig gøre, skal der laves et udgiftsbilag eller en samlet regning (f.eks. hvis man har serveret noget mad), som sendes til kassereren.

Helga og Peter er administratorer på Sporti, men andre kan også blive det, hvis de ønsker det. Merete vil gerne stå for udsendelse af nyhedsbreve via Sporti 3-4 gange årligt. Peter laver et velkomstbrev til nye medlemmer og undersøger om det kan udsendes automatisk via Sporti, når nye medlemmer har meldt sig ind.

Generalforsamlingen

Intet at bemærke. Alt forløb stort set som det skulle

Hjemmesiden og Facebook

Inger Lise er fortsat ansvarlig for hjemmesiden i samarbejde med Merete. Inger Lise og Merete mødes senere for at aftale det nærmere. Der er tilføjet nye faner til hjemmesiden. Peter sender en tekst om ridespor (bestyrelsen, medlemskab etc) til IL, så det kan komme på siden. Merete, Karina og Zenia bedes lave en præsentation af dem selv til hjemmesiden. Ved de enkelte arrangementer er det tovholderens opgave at lave en tekst til hjemmesiden (som sendes til IL) og derefter selv sørge for yderligere annoncering på Facebook op mod selve dagen.

Aktivitetskalenderen

Vi afholder 2 nørkleaftener den 10.3. og den 6.4. hos Merete i Borris. Tovholdere: Inger Lise og Tinna

Søndag den 15. marts: Ridetur i Blåbjerg Plantage. Tovholder: Helga

Påskelørdag den 11. april: Ridetur på Borris Hede. Tovholder: Merete og Inger Lise

Søndag den 24. maj: Ridetur i Skjern Enge. Tovholder: Helga.

Søndag den 2. august: Høvejstur. Tovholder: Helga

15.-16.: Kursus i bidløs ridning i Hee. Tovholder: Zenia. OBS dato bliver måske ændret.

Lørdag den 5. september: Ridetur på Harrild Hede. Tovholder: Inger Lise

Søndag den 27. sept.: tema om hestemassage i Hee (uden hest). Tovholder: Zenia

Lørdag den 10. oktober: Ridetur ved Husby Klit. Tovholder: Peter

Søndag den 29.11.: Juleridetur på Kronheden. Tovholder: Peter

Kursus med Majbritt Rønnow: Inger Lise undersøger mulighederne for at få kursus 1 i foråret og kursus 2 i efteråret.

Vi vil gerne lave en 2-dages tur: Udvalg: Helga, Tinna og Merete.

Træningsstævne hos Lars og Benthe? Helga kontakter dem og får en dato.

Hubertusjagt?? Helga kontakter Kirsten og finder en dato – formodentlig i slutningen af august

Vedr. riderute ved Nymindegab: Berit Keibel oplyser, at arbejdet med den nye rekreative sti ved Nymindegab for tiden ligger stille pga. vand. Den var planlagt til at være færdig til påske. Så snart der foreligger noget sikkert, laver Havhesten / Ridespor arrangement.

Stafetten: Vi vil gerne puste liv i stafetten og hjælpe hinanden med at holde den i gang. Karina laver den første tur. Stafetten annonceres kun på Facebook, da der skal være mulighed for at arrangere med få dages varsel.

DI vil gerne have os til at hjælpe med at arrangere rute m.m., når stafetten til næste års VM kommer ridende sydfra på deres vej til Herning.

Næste møde. Tirsdag den 21. 4. kl. 19 – 21 hos Tinna. Toldhusvej 8, Stauning, 6900 Skjern