Bestyrelsesmøde den 7. januar 2020

Bestyrelsesmøde i Skari den 7. januar 2020 hos Inger Lise i Sandet.

Til stede: Helga, Peter, Zenia og Inger Lise

 1. Helga orienterede om situationen, der har resulteret i kassererens tilbagetræden. Helga overtager kassererens forpligtelser indtil efter generalforsamlingen, hvor en ny bestyrelse vælger en ny kasserer.
 2. Siden sidst
  1. Husby Klit- turen afviklet med 16-18 deltagere. God tur, godt vejr og masser af vand på stierne. Peter gentager gerne turen i 2020.
  2. Klubaften med DI den 18.10.: 2 repr. Fra Di og 5 repr. Fra Skari udvekslede ideer og drøftede evt. nye tiltag.
  3. Klubaften den 22.11. med foredrag. Vi var 15, der havde en hyggelig og oplysende aften sammen med Helle fra den Hele equipage, hvor vi fik råd om, hvorledes nye heste med held kunne introduceres i flokken, samt at man desværre bare en gang imellem må erkende, at det ikke er muligt for visse individer at gå harmonisk sammen. Det med heste er som med børn, det bliver lettere at finde en ven, hvis der er flere at vælge imellem.
  4. Hubertusjagten: Igen et supergodt arrangement med 18-20 ryttere i godt vejr, med godt humør og god mad.
  5. Juletur aflyst p.g.a. kværke i området, men arrangørerne er klar næste år igen.
 3. Kommende arrangementer

Foredraget ”Fjorden rundt i tølt” er aflyst

 1. Regnskab. Møde med revisor er flyttet til den 13.1. Deltagere: Helga (formand), Jeannette (revisor) og Lars (revisor)
 2. Zenia laver et udkast til et velkomstbrev til nye medlemmer. Helga undersøger om brevet kan udsendes til nye medlemmer via Sporti eller om det skal være en kasserer-opgave.
 3. Generalforsamlingen

Helga laver indkaldelse til generalforsamlingen og sender den ud så hurtigt som muligt.

Peter laver forslag til vedtægtsændringer, der åbner for muligheden for at bestyrelsen kun består af 5 medlemmer.

Foredragsholder: Maj-Britt Rønnow (1500 kr.)

Zenia laver endelig aftale med Smedegården: Prisen på middagen skal være 175 kr. (tilmelding via Sporti) Kokken bestemmer selv menuen. Deltagerne skal selv købe drikkevarer. Kaffen er på klubbens regning og serveres til alle deltagere i generalforsamlingen.