Bestyrelsesmøde den 10. sept. 2019

Til stede: Helga, Peter, Berit, Tinna, Zenia og Inger Lise

 1. Opfølgning af afholdte aktiviteter
  • Skjern Enge turen den 22.6. Fin tur i langt græs med 8 deltagere.
  • Høvejstur den 4.8. gik også rigtig fint i år.
  • Aktivitetsdagen den 25.8. blev aflyst pga. for få tilmeldte (der var 6). Overvejelser over årsagen – vi spørger generalforsamlingen. Næste gang skal vi signalere tydeligt at der skal være min. 20 deltagere. Der var lidt uklarhed omkring tilbagemelding/tilbagebetaling til de tilmeldte. Beslutning: Når tilmelding foregår via Sporti, skal aflysning m.m. også klares via Sporti. Sørg for lidt luft mellem deadline og aktivitet, så der er tid til at få kommunikeret. Det er ikke nok at gøre det på Facebook.
 2. Kommende aktiviteter
  • Husby Klit den 12. oktober. Peter er tovholder og annoncerer på Fb, når tiden nærmer sig.
  • Klubaften med Klubkomiteen i DI den 18. oktober. Start kl. 18.30. Sted: Helga Nielsen, Sønderbykærvej 6, 6900 Skjern. Helga laver aftale med Jørn Hartvig fra DI. Da der ikke har været ønsker fra medlemmer, foreslår vi emnerne: vaccinationsregler, naturridning, TREC
  • Hubertusjagt den 3. november. Helga og Kirsten er tovholdere. De sætter spring op om lørdagen den 2.11. og vil meget gerne have hjælp dertil. Der skal info på hjemmesiden.
  • Juleturen den 30. november kl. 13.00. Helga overtager tovholder-opgaven, da Peter er forhindret. Der skal info på hjemmesiden.
  • Vi vil gerne lave et foredrag med Helle Vestergård om hestes flokadfærd. Zenia tager kontakt og aftaler et tidspunkt. Vi inviterer andre hestefolk med fra lokalområdet og der bliver deltagerbetaling.
  • Foredrag om ”Fjorden rundt i tølt” v Berit og Niels fra Havhesten. Tirsdag den 14. januar kl. 19 hos Helga Nielsen, Sønderbykærvej 6, 6900 Skjern.
  • Vi vil prøve at lave nogle nørkleaftener i februar og marts. Inger Lise og Tinna er tovholdere.
 3. Nyt fra kassereren
  • Der er kommet 11 nye medlemmer i løbet af sommeren, så vi nu næsten er på 100.
  • Berit indskærper at man husker følgende: På bestyrelsesmødet den 26.2.19 blev det aftalt at ”alle udgifter og indtægter skal skrives på et udgifts/indtægtsbilag (som man kan få af Berit) og vedhæftes dokumentation i form af kvittering, regning, bon eller andet tydeligt. I tilfælde af betaling via Mobilepay, skal der foreligge et eller andet stykke papir der dokumenterer betalingen.” (citat)
 4. Generalforsamlingen                                                                                                          Vi bestiller Smedegården i Lem som sidste år: Start kl. 17.30. Foredrag. Spisning kl. 19. Generalforsamling kl. 19.30. Deltagerne betaler selv for mad og køber drikkevarer særskilt. Zenia sørger for booking. Helga spørger om Maibritt Rønov vil holde foredrag om horsemanship
 1. Eventuelt
 2. Ny dato og Mødested

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 7.januar hos Inger Lise Kampp, Timlundvej 31, 7270 Stakroge (det er altså i Sandet)

Bestyrelsen skal godkende regnskabet. Berit sender det ud senest en uge før mødet, så vi kan nå at kigge det igennem. Helga laver indkaldelse til generalforsamling, som også sendes ud inden mødet.

Der er møde med revisoren den 21.1.