Bestyrelsesmøde 6. november 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Skari, tirsdag den 6. november
Til stede: Helga, Gitte, Berit, Niels, Inger Lise, Peter

1. Siden sidst
TREC i Farre blev aflyst. Hvis vi tager af sted til foråret, bliver det annonceret på Facebook nogle få dage forinden.
Turen til Harrild Hede blev gennemført.
Stævnetræning blev aflyst.
Turen til Husby Klit gennemført med ca. 15 deltagere i fantastisk vejr 😊
Hubertusjagten igen i år en sikker succes med 22 deltagere.

Klubmøde i DI har været aflyst nogle gange. Når der kommer en ny indbydelse, sendes den rundt til bestyrelsen og så må man selv byde ind, hvis man er interesseret i at deltage.

Annoncering af medlemmernes egne tilbud om undervisning på hjemmesiden: Gitte og Bente sørger for igangsætning.

2. Kommende aktiviteter
Juletur. Er annonceret. Peter er tovholder.
Foredrag: Nogen der har en god ide?
Sadeltaskesyning den 17.11.. Ikke den store interesse, men dagen gennemføres, hvis der blot er 1 deltager. Inger Lise annoncerer igen.

3. Generalforsamlingen i DI?
Ingen i bestyrelsen ønsker at deltage.

4. Generalforsamling i Skari
Fredag den 1. februar i Lem. Foredrag kl. 17.00 (om hestefarver? ) – derefter spisning og generalforsamling.
Helga bestiller lokaler og mad, finder en foredragsholder samt sørger for udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.

5. Land&Fritid
Land og Fritid i Skjern giver rabat til medlemmer af Skari på udstyr til hest og rytter. Tilbuddet gælder ikke foderartikler. Man skal vise sin kvittering for betalt medlemskab fra Sporti for at få rabatten.

6. Næste møde: Tirsdag den 8. januar kl. 19-21 hos Inger Lise Kampp, Timlundvej 31, Sandet, 7270 Stakroge.

7. Eventuelt
Peter orienterede om Naturspor – et samarbejde mellem DI og Dansk Rideforbund. Der er gang i rigtig mange og meget forskellige ting rundt i landet. Har stor opmærksomhed. Bliver spændende at følge.
Berit ønsker aflastning i forhold til arbejdet med Sporti. Peter træder ind som med-administrator og de aftaler den nærmere fordeling.