Bestyrelsesmøde 16. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Skári, torsdag den 16. august 2018
Til stede: Peter, Bente, Gitte, Niels, Helga, Inger Lise

Siden sidst
Turen til TRECbanen i Frederikshåb Plantage blev aflyst pga. manglende tilmelding.
Aktivitetsdagen gik godt. Færre deltagere end sidste år, men det skyldtes måske et andet stævne. Enighed om at dagen bør gentages næste år.
Tur på Høvejen: 13 deltagere i langsomt tempo og fint vejr.
GB i maj og august. To gode dage med fuldt hus og folk på venteliste. Bente og Gitte opfordres til at gentage kurset – måske som et vinterarrangement i ridehal.

Kommende aktiviteter
Inger Lise og Joan vil gerne afprøve den private TRECbane i Farre ved Give. Turen bliver annonceret på Facebook, så andre interesserede kan komme med. Formodentlig i september.
Harild Hede 8. sept. Kl. 14.00. Inger Lise står for det.
Træningsstævne den 29. 9. Bente og Gitte kan hjælpe og kontakter Berit for at planlægge videre.
Land og fritid vil gerne sponsorere præmier. Rosetterne er hos Helga. Det er kasser med dommerplader, bånd, plastikkrus, termokander også. Hvis vi vil have lyd på(højttalere) er de hos team No.
Lørdag den 13. oktober: Peter er tovholder på tur til Husby klit
Hubertusjagt søndag den 4.11. Helga laver en beskrivelse af hvad det egentlig går ud på.
Sadeltaskesyning i november hos Helga – en lørdag eftermiddag + en aften eller to. Inger Lise er tovholder og laver oplæg.

Andet
Klubmøde i DI den 16. september: Peter (og måske Helga) deltager. Hvis andre medlemmer af Skari er interesserede i at deltage, kan I kontakte Helga. Skari betaler deltagergebyr. Deadline 1.9.

Vedr. hjemmesiden
Det er fortsat sådan, at den der står for en aktivitet, skal sørge for at annoncere på både hjemmeside og Facebook.
Vi vil gerne åbne op for at andre kan tilbyde undervisning via vores hjemmeside. Vi skal have en ny fane til det formål som vi kan kalde ”undervisning.” og hvor man skal have en aftale med bestyrelsen inden det kommer på. Bente og Gitte sørger for iværksættelse.
Gode ideer efterlyses til en foredragsaften og til oplæg på generalforsamlingen

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 6. november kl. 19.00 hos Peter Barner