Bestyrelsesmøde d. 19. april 2018

Referat af Skari bestyrelsesmøde den 19.4.18

Til stede: Berit, Niels, Bente, Peter, Gitte og Inger Lise
Ordstyrer: Berit

Opfølgning fra sidst:
Portrætter fra Niels og Berit er på vej.
Det er et problem at indlæg på hjemmesiden bliver slettet. Vær opmærksom hvis du selv sætter noget på – eller send det til Mette og bed hende om at gøre det (jvf mail fra Helga om vejledning i at sætte noget på hjemmesiden)
Den gamle Facebookside er slettet.
Møde om springstøtter blev aflyst. Helga finder en ny dato.

Afviklede aktiviteter.
Ingen yderligere kommentarer

Kommende aktiviteter:
Vi opfordrer til at stafetten på et tidspunkt kommer til Lem Hede 😉

TREC-bane-tur på plads

Aktivitetsdag: Helga er tovholder og indkalder til planlægningsmøde. Vi opfordrer folk til at træne til stævne når de er til aktivitetsdag med Cecilie.

”GB” er på plads: 26.5. og 5.8. -kommer snarest på hjemmesiden

Harrild Hede: Vi foreslår at flytte turen til den 8. sept.

Islandshestens dag er den sidste søndag i september (samme weekend som stævne), så det ønsker vi ikke at arrangere i år. Vi foreslår i stedet at ”ridespor” planlægger en fælles ridetur i september/oktober og Skari bakker op.

Forslag om at deltage i Kvadrilleridning: Ja det vil vi gerne.

Træningsstævne den 29/9: Liv Malmskjær er underviser og Wiebke er stævnearrangør. Det skal foregå hos Nina og Kim.
Åskov rideklub er for dyr at bruge.

Næste møde:
Torsdag den 16.8. kl. 19.00 hos Gitte Laursen, Birkevej 8, 6950 Ringkøbing