Bestyrelsesmøde d. 15. marts 2018

Til stede: Peter, Bente, Gitte, Berit, Niels, Helga, Inger Lise

Velkommen til 2 nye medlemmer: Gitte og Inger Lise (sekretær)

Status på hjemmesiden

Mette Bukholt er fortsat webmaster for Skaris hjemmeside skari.dk
Sara og Mette aftaler hvordan de kan samarbejde om hjemmesiden.

Status på Facebook

Den gamle Facebookside lukkes ned snarest og den nye introduceres igen.

Status på nyhedsbreve

Inden nyhedsbrevet sendes ud, sendes det rundt i bestyrelsen til gennemlæsning og skal kommenteres inden 48 timer. Det samme gælder bestyrelsesreferater og andet der skal lægges ud offentligt.

Persondataforordningen: Det er nok at spørge rundt om der er nogen, der har noget imod at blive fotograferet og blive lagt på hjemmesiden/fb

Springstøtter, tegninger og budget

Vi vil gerne have lavet nogle spring som er lette at transportere rundt og sætte op. De skal opbevares hos Kirsten og primært bruges til Hubertusjagten.

Skype-møder

Vi vil gerne prøve at holde møder over Messenger. Peter introducerer. Alle skal være venner med hinanden inden næste møde. Så prøver vi det af.

Aktivitetskalender (de nævnte personer er tovholdere)

Stafetridt er annonceret (Berit er ansvarlig for at få bragt stafetten videre)Borristuren er på plads. (Inger Lise)
Tur i Skjern Enge den 15. april kl. 10 (Helga)
Lørdag den 2. juni: TREC-banen i Frederikshåb Plantage (Inger Lise)
Træningsstævne den 29. september (Berit)
Bente og Gitte laver et tilbud i centreret ridning og yoga.
Inger Lise finder ud af muligheder i Åskov for alm undervisning
Juletur den 24.nov (Peter)
Hubertusjagt i Hoverdal den 4.11. (Helga)
Aktivitetsdag den 17. juni (Helga)
Harrild Hede den 1. sept. (Helga kontakter Kirsten Ostersen)
Høvejstur den 4. august (Helga)

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 19. april kl. 19-21 hos Peter Barner Rasmussen