Bestyrelsesmøde d. 8. februar 2018

Fremmødte​: Berit, Niels, Bente, Peter, Kirsten og Helga

Evaluering af GF, og de input vi fik (KV)
Ønske om, at referater uploades på hjemmesiden. Ønsker om, at der kommer mere information på hjemmesiden. Hjemmesiden skal være det seriøse ansigt udad til. Berit vil gerne stå for hjemmesiden sammen med Sara. Det er rigtigt vigtigt at følge op på hjemmesiden, da en del medlemmer  ikke er på Facebook. Der er muligheder for links fra Hjemmesiden til Facebook.

Oplægget fra Mette Kofoed har fået nogle medlemmer til at få lyst til at starte Alrid nu, så det har været et godt og meget inspirerende oplæg.

Skari’s revisor (Lars Thorsen) udtrykte kritik af foreningens regnskab, fordi der manglede sidste års regnskabstal. Kritikken blev taget til efterretning og vil blive korrigeret i næste regnskabsperiode.

Udgiftsbilag til leje af stald og bane hos Kim og Nina ved aktivitetsdagen skal være i orden, hermed menes underskrevet af mindst to personer. Helst skal vi have faktura og samlet betaling, når det køres over Sporti. Udgifter til bestyrelsens fortæring til bestyrelsesmøder afholdes ikke.

Forslag til at alle aktiviteter, der koster penge, fremadrettet vil fremgå af Sporti’s hjemmesiden. Så vil det ligeledes fremgå, hvem der har deltaget og dermed skabe  skabe overskuelighed for kasserer og revisor.

Konstituering af bestyrelsen
Kirsten Vandborg trækker sig fra bestyrelsen Berit Keibel melder sig som kasser. Vil Inger Lise Kampp være sekretær, hvis Inger Lise ikke vil være sekretær, melder Bente Vinther sig til posten. Helga Rude Nielsen er valgt til formand

Gitte Laursen kontaktes og meddeles, at hun er i bestyrelsen.

Aktivitetskalender inkl stafetten
18.marts kl 13.00  lægges den 1. Stafet hos Havhesten med 2 timers tur til stranden. 31. Marts påsketuren på Borrishede (Inger Lise) 2. Juni TREC i Billund.(Inger Lise)

Øvrige aktiviteter fastlægges på næste møde, hvor vi forhåbentlig alle er med.

Hjemmesidens levendegørelse, Saras indsats og opgave?    Referater på hjemmesiden, i hvilken form?     Nyhedsbrev inkl. Bestyrelsen, aktivitetskalender etc

Dele af dette punkt er behandlet under evaluering af generalforsamlingen. Resten tager vi som et punkt på næste møde.

Facebook, den “nye åbne” Kirsten fortsætter sit arbejde med nye facebook
Billeder i mapper, overgang. Dette arbejde, gør Kirsten færdig for os.

Persondata forordningen
Angående billeder der lægges på nettet, skal vi undersøge, om det er nok med mundtligt tilsagn,eller om vi skal have underskrift på, at vi må lægge billeder fra aktiviteter op på hjemmesiden og facebook. Medlemmers data videregives ikke til 3. Part. Peter tjekker, hvorledes vi kan overholde lovgivningen.

Springstøtter til terræn:
Tegninger til springstøtter og budget herfor lægges af Helga.

Andre indkøb jf tidligere ang. PC
Der er ikke stemning for at anskaffe klub PC

Evt.
Kunne møder eventuelt holdes på Skype? Forslaget følges op på næste møde.

 

Næste møde hos Peter. Den 6. Marts kl 19-21