Klubstafetten

Næste klub staffet:

Søndag den 6.maj inviteres til en tur på mark,grusom markveje.
Turen er på ca 6-7 km i Nr. Virum og omegn.
Bagefter er der kaffe, tog måske nok også kage.
Tilmelding til Johanne på 25210726